Llocs d’interés – Casa Lucia

Llocs d’interés

Llocs d’interés2016-10-20T06:15:31+00:00

Alguns llocs d’interés per al visitant

En aquesta pàgina t’assenyalen alguns dels llocs que pel seu interés històric, cultural o natural recomanem visitar als turistes que vénen a conéixer aquesta terra.

El Jaciment de la Solana de las Pilillas

El jaciment de la Solana de las Pilillas està format per quatre cups excavats en roca als que s’associen una sèrie d’estructures relacionades amb la producció i emmagatzematge de vi: un celler, departaments d’emmagatzematge i les restes d’un habitatge fortificat, residència estacional del propietari de l’explotació durant el període de verema i elaboració del vi.

Els cups van ser tallats en blocs de calcària despresos del vessant. Consisteixen en dos piques situades a diferent alçada comunicades per perforacions. A la superior es trepitjaven els raïms i posteriorment es premsaven amb mitjans mecànics per a extraure tot el most que era recollit a la pileta inferior i traslladat a contenidors ceràmics per a la seva fermentació. La fermentació es produïa en àmfores procedents de terrisseries de l’entorn que reprodueixen les formes fenícies i que eren emmagatzemades al celler de Las Pilillas: un espai de gruixudes parets que garantien una temperatura i humitat estables; condicions necessàries per al procés de vinificació.

La producció de la Solana de las Pilillas va ser l’origen d’una “cultura del vi” que va persistir durant l’antiguitat amb testimonis arqueològics d’èpoques romana i medieval. Des dels inicis del s. VII fins a l’actualitat es continua produint vi com una constant econòmica i cultural que ha generat un paisatge cultural i un patrimoni material i immaterial. Als testimonis històrics de producció cal afegir l’existència d’una varietat pròpia de la Comarca, la Boval, la qual, documentada des de l’edat mitjana, és un senyal d’identitat i un element més que defineix la nostra “cultura del vi”.

Per les característiques dels materials arqueològics associats es pot afirmar que aquest centre productor de vi va estar en funcionament entre els segles VII i V a. C. sota el control de població fenícia.

Més informació sobre Las Pilillas en este documento i Video del Yacimiento de La Solana de las Pilillas.

El Molón en Camporrobles

El Molón és una gran mola cretàcica, a 1.124 msnm, de forma allargada i estructurada en diverses plataformes, la central de les quals presenta forma amesetada i és l’escollida com a lloc d’assentament en diverses èpoques per resultar molt apta per al desenvolupament urbanístic i per presentar unes condicions defensives immillorables, ja que queda delimitada en bona mesura per abruptes escarpes. El Molón ofereix característiques gairebé úniques com són el seu marc paisatgístic i el conjunt arqueològic, relativament ben conservat, on destaca el sistema defensiu preromà, un dels grans exemples de la poliorcètica ibèrica; així com l’assentament medieval, amb la seua complexitat urbanística, les seues defenses  i una mesquita important.

La visita al parc arqueològic del Molón va dirigida a valorar els seus elements més peculiars, entre els quals destaca la topografia, el sistema defensiu i les cisternes rupestres preromanes, o l’urbanisme d’època medieval, amb diferents edificis, el principal dels quals es la mesquita. A més, es pot gaudir d’un magnífic paisatge de transició entre la Baixa Serranía Conquense i la comarca de Requena-Utiel, amb una relevant microreserva de flora de tres hectàrees, amb un magnífic sabinar, situat a l’ombriu del turó, als voltants del jaciment arqueològic, i amb una variada avifauna. El conjunt es completa amb un centre d’interpretació on s’exposen continguts científics amb una presentació didàctica que facilita el coneixement, la comprensió i el gaudi dels vestigis arqueològics.

Pots trobar més informació a aquest enllaç.

Més llocs d’interès